ISSN:2149-0821

GENÇLİK OLAYLARININ ULUSLARARASI BOYUTU VE TÜRKİYE’DE 68 KUŞAĞI GENÇLİK OLAYLARI


Tarih boyunca, dünya genelinde yaşanan olaylar ilk olarak başladığı ülkeyi ve daha sonrada kısmen diğer ülkeleri etkilemiştir. Bu etkileşimi hızlandıran ve yön veren genellikle genç kuşaklar olmuştur. Dünya tarihinde, meydana gelen gençlik olaylarının da kısa bir süre içerisinde başlayıp uluslararası boyuta ulaşmasıyla birlikte meydana gelen olaylar sonraki kuşakları; siyasal, toplumsal, kültürel ve ekonomik bakımdan etkilemektedir. Bu etkileşim devrim niteliği taşıyarak köklü değişiklikleri de beraberinde getirmektedir. Meydana gelen köklü değişimler her ülke içerisinde eğitimi, sosyokültürel yapıyı, ideolojileri ve siyasal yönelimleri farklı şekillerde değiştirirken başka ülkeleri de etkilemektedir. Yaşanan gençlik olayları her defasında toplumsal boyut kazanarak demokrasi, özgürlük, eşitlik ve adalet gibi kavramların yeniden tartışılmasına yol açarken yeniden tanımlanmasını da sağlamıştır. Türkiye’de yaşanan 68 gençlik hareketleri de o günün kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasal koşulları içerisinde ve bu koşulların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye’deki gençlik olayları da tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi üniversitelerde ortaya çıkmıştır. Üniversite gençliğinin sorunları temelde ait oldukları toplumsal kesimin koşulları tarafından belirlenir ve şekillenir.


Keywords


Gençlik Olayları, Kuşak, Siyasal, Özgürlük

Author: Feryat BULUT
Number of pages: 300-311
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4080
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.