ISSN:2149-0821

SCHOPENHAUER FELSEFESİNDE “DÜNYANIN ACILARI ÜZERİNE”


Schopenhauer’un temel çalışması İstenç ve Tasarım Olarak Dünya,’nın başlığı, uygun bir biçimde onun metafizik sistemini özetler. İstenç ve Tasarım Olarak Dünya’sında Schopenhauer, Dünyanın görünüşünün ardındaki gerçekliğin bitmek tükenmek bilmeyen bir mücadele, irrasyonel ve amaçtan yoksun aşkın bir İstenç ya da enerji olduğunu ve bizim kendi irademiz aracılığıyla doğrudan doğruya bu İstenç’in farkına vardığımızı ileri sürer. Schopenhauer bize “yaşama istencinin” dünyanın itici gücü olduğunu ve mutluluğu aşkı ve entelektüel tatmini aramanın esas itibariyle boş olduğunu söyler: “Acı, yaşamın aracısız ve doğrudan doğruya nesnesi olmadıkça, varoluşumuz, tamamıyla amacına ulaşamayacaktır. Başka bir deyişle, acı ve talihsizlik istisna değil, yaşamın genel kuralıdır.” Schopenhauer, yaşamın hem bireysel olarak hem de bütün olarak, asli olan acı olgusundan dolayı, anlamsız olduğunu düşünür.


Keywords


Anahtar Kavramlar: Hayatın Anlamı, İstenç, Tasarım, Acı, Kötülük.

Author: Emel KOÇ
Number of pages: 14-30
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4092
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.