ISSN:2149-0821

AMATÖR FUTBOLCULARIN ALGILARINA GÖRE ANTRENÖRLERİN LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ


Bu araştırmanın konusu, futbol kulüplerindeki sporcuların farklı özelliklerine göre algıladıkları antrenör liderlik davranışları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları; araştırmacı tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” ve Chelladurai ve Saleh (1980) tarafından geliştirilip, Toros ve Tiryaki (2006) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Sporda Liderlik Ölçeği” dir. Araştırmanın evrenini, 2015-2016 sezonunda Bartın ili Amatör Futbol liginde mücadele eden sporcular oluşturmaktadır. Örneklemi ise bu takımlardaki kolayda örnekleme yöntemine göre seçilen ve gönüllü olarak araştırmaya katılan 156 futbolcu oluşturmaktadır. Elde edilen bulgulara göre; sporcuların algıladıkları antrenörün eğitici öğretici davranış puan ortalaması 1,82±0,49 olarak bulunmuştur. Araştırmadaki sporcuların algıladıkları demokratik davranış puanları incelendiğinde 2.02±0,68 olduğu görülmektedir. Ayrıca otokratik alt boyutunda 2.81±0.91, sosyal destek alt boyutunda 1.98±0.55, pozitif geribildirim alt boyutunda ise 1.86±0.59 olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak elde edilen bulgulara göre, araştırma grubunun antrenörlerinin liderlik davranışları alt boyutları ile ilgili genel olarak puan ortalamalarının düşük olduğu görülmektedir


Keywords


Liderlik, Lider, Futbol, Antrenör

Author: Murat KUL - - Abdullah BENSİZ
Number of pages: 179 -193
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4111
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.