ISSN:2149-0821

OKTAY RİFAT’IN “TELLİ TELEFON” ŞİİRİNİ MİCHAEL RIFFATERRE’İN SEMİYOTİK ŞİİR ELEŞTİRİSİ KURAMINA GÖRE YENİDEN ANLAMLANDIRMA DENEMESİ


Modern Türk şiirinde Garip Akımı’nın üç temel isminden biri olarak sanat hayatına başlayan, ardından İkinci Yeni kuşağının önemli isimlerinden biri olan Oktay Rifat (10 Haziran 1914- 18 Nisan 1988), askerlik süresi içerisinde büyük bir aşkla bağlandığı Zonguldak valisi M. Halit Aksoy’un kızı Türkan Dilber Aksoy ile 13 Şubat 1943 tarihinde evlenir ve onu aynı yıl içerisinde verem hastalığından kaybetmenin büyük acısını yaşar. Bu ölümün acısıyla da “Telli Telefon” ile “Türkan’a Ağıt” şiirlerini yazar (Özcan, 1999: 16). Bu veri, bu iki şiir metnini yazar merkezli çözümleme açısından anlamlı kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Oktay Rifat’in “Telli Telefon” başlıklı şiirini Michael Riffaterre’in metinlerarası ilişkileri açıklamak amacıyla edebî türlerden sadece şiir eleştirisi için geliştirdiği Semiyotik Şiir Eleştirisi Kuramı bağlamında yeniden anlamlandırmaktır. Bir metni yeniden anlamlandırma sürecinde tek bir eleştiri kuramı tek başına yeterli olamamakta ve modern şiir eleştirisinde artık tek boyutlu okumalar, yerini çoklu okumalara bırakmaktadır. Buradan hareketle çalışmada Oktay Rifat’ın “Telli Telefon” şiiri Michael Riffaterre’in Semiyotik Şiir Eleştirisi Kuramına göre çözümlenmekle birlikte metnin gerekli kıldığı noktalarda zaman zaman diğer okuma biçimlerine de gönderimde bulunulmuştur.


Keywords


Oktay Rifat, Telli Telefon, Michael Riffaterre, Semiyotik Şiir Eleştirisi Kuramı, metin merkezli yakın okuma.

Author: Gülşah DURMUŞ
Number of pages: 49-56
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4116
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.