ISSN:2149-0821

KONYA’NIN SOMUT KÜLTÜREL MİRAS DEĞERLERİNİN İNANÇ TURİZMİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ


Turizm, genel tanımlarının yanında bireyler, gruplar ve toplumlararası ekonomi ve sosyo-kültürel bakımından ilişkiler meydana getiren çağdaş toplumsal bir olgudur. Bu çağdaş toplumsal olgu, gün geçtikçe toplumun her bireyini ilgilendiren bir duruma geçerek iş hayatının monotonluğundan usanan, tükenmişlik sendromu yaşayan insanlar için de toplumsal bir terapiye dönüşmüştür. Bu anlam yüklemesi ile turizm, modern toplum insanı için bir kaçış ve yönelişi ifade eder. Bugünkü dünya medeniyetinin beşiği sayılan Konya kenti, Çatalhöyük’te ortaya çıkan Ana Tanrıça Kültü, Hıristiyan ve İslam dinlerine ait somut kültürel varlıkları ile birlikte inanç tarihi açısından önemli bir konuma sahiptir. Bu çalışmamızda Çatalhöyük Ana Tanrıça Kültünden başlayarak Hristiyanlığa ve İslam’a ait somut kültürel değer yapılarının tanıtılması ve bu konuda Konya’da yapılan çalışmaların “İnanç Turizmi” kapsamında değerlendirilmesi üzerine olacaktır.


Keywords


İnanç Turizm, Somut Kültürel Miras, Kent Kimliği

Author: İbrahim Hakkı KAYNAK
Number of pages: 207-216
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4124
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.