ISSN:2149-0821

UMS-UFRS OLUŞTURULMA SÜRECİ VE TÜRKİYE'NİN STANDARTLARI BENİMSEMESİNDE ETKİLİ OLAN KURUL-KURUM-KURULUŞLAR


İşletmeler hem ulusal hem de uluslararası alanlarda faaliyette bulunmaktadırlar. Ülkelerine ait muhasebe uygulamaları ile ticaret yaptıkları ülkenin muhasebe uygulamaları farklı olmaktadır. Özellikle muhasebeleştirme sürecinde yaşanan sıkıntılar standartların oluşturulmasında etkili olmuştur. Muhasebe standartları, finansal bilgiyi sunanlar ile bu bilgiye ihtiyaç duyanlar arasında bir köprü görevi görmektedir. Ayrıca, sunulan finansal bilgilerin hem temel niteliksel hem de destekleyici niteliksel özelliklere uygun olarak sunulmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada, UMS/UFRS’lerin oluşturulma düşüncesinin ortaya çıkması, oluşturulma sürecinde etkin rol oynayan kurul/kurum/kuruluşların neler olduğu, yaptıkları katkıları ve Türkiye’nin bu standartları benimsemesinde etkin rol oynayan kurul/kurum/kuruluşların neler olduğu ve yaptıkları katkılar açıklanmaktadır.


Keywords


Muhasebe, Standartlar ve TMS/TFRS

Author: Erkan UZUN
Number of pages: 199-216
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4153
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.