ISSN:2149-0821

NORMATİF GÜÇ BAĞLAMINDA AB’NİN ULUSLARARASI KONUMU ÜZERİNE TARTIŞMALAR


Bu makalenin amacı, AB çalışmaları literatüründe çokça dile getirilen AB’nin ne tür bir küresel aktör/güç olduğu argümanlarını analiz etmektir. Bu soruya cevap ararken öncelikle uluslararası ilişkilerdeki klasik güç paradigması incelenmiş ve ardından soğuk savaşla birlikte evrilen güç ilişkileri analiz edilmiştir. 2000’li yılların başında İan Manners, AB’nin bu uluslararası düzen içinde diğer aktörlerden farklı olarak, uluslararası ilişkilerde kural ve normları belirleyen ve yayan bir normatif güç olduğunu ileri sürmüştür. Çalışmamızda AB’nin imzaladığı resmi anlaşmalar ve demokrasi ve insan haklarına yönelik vurgusuyla kendi ‘Normatif Güç Avrupa’ konumuna meşruiyet sağlamaya çalıştığını ve fakat güvenlik endişeleri, yasa dışı göç, terörizm ve enerji bağımlılığı gibi birçok faktörün Birliği, diğer klasik aktörler gibi realist politikalara sürüklediği ve bu durumun, Birliğin kurucu değerlerine ve normatif misyonuna zarar verdiği gösterilmektedir.


Keywords


Avrupa Birliği, Normatif Güç, Ian Manners, Yumuşak Güç, Demokrasi ve İnsan Hakları

Author: Selim RÜŞEN
Number of pages: 336-354
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4166
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.