ISSN:2149-0821

BALKAN SAVAŞI VE ORDUNUN SİYASETE BULAŞMASI


Balkan Savaşları faciası, yenilgisi veya bozgunu kuşkusuz Türkiye’nin yakın tarihindeki en büyük toplumsal travma olarak kaldı. Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde yaşanmış olması ve hezimetle sonuçlanmış olması, daha sonra ülkeyi felakete sürükleyen sonuçlar doğurdu. Birinci Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde vuku bulan savaşlara katılan subaylar, yaşadıkları deneyimlerden dersler çıkarırken, ordu- siyaset ilişkisinin ülkeye ne derece zarar verdiğini de görmüş oldular. İttihat ve Terakki Partisinin kurulduğu andan itibaren ordu içindeki yapılanmaya öncelik vermesi, Babıali Darbesiyle iktidarı ele geçirmesinden sonra da devam etmiş, siyasi çatışma ve ayrışmanın ordunun komuta kademesinde meydana getirdiği kargaşa da, yaşanan acı hezimetin temel nedenlerinden biri olmuştur. Yakın tarihimizde yaşanan bu olaydan her seviyede yeterince dersler çıkarılmamasının acı sonuçlarını Cumhuriyet döneminde de yaşamaya devam ettiğimiz kanaatindeyim. Bu kapsamda konu; Savaş Öncesi, İcrası, Ordunun Siyasete Bulaşması, Siyasi ve Askeri Sonuçlar başlıkları altında incelenecektir.


Keywords


Ordu, Siyaset, Balkan Savaşı, İttihat ve Terakki

Author: İbrahim Yıldırım
Number of pages: 63-90
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4196
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.