ISSN:2149-0821

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ ŞEHRE DUYDUKLARI BAĞLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI: ESOGÜ ÖRNEĞİ


Bu çalışmanın amacı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) eğitim gören öğrencilerin şehre bağlılık düzeylerini etkileyen faktörleri araştırmaktır. Bu amaçla, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde eğitim gören öğrencilere şehrin sahip olduğu olanaklardan memnuniyetleri ile şehre bağlılıklarına ilişkin bir anket uygulanmıştır. Çalışmada ilkönce, öğrencilerin şehrin sunduğu olanaklardan memnuniyetlerini belirleyen faktörleri ortaya çıkarmak için açıklayıcı faktör analizi (AFA), daha sona elde edilen bu faktörlerin bağımlı değişken olarak tanımlanan şehre bağlılığa etkisi çoklu regresyon analizi ile araştırılmıştır. Açıklayıcı Faktör analizi sonucu öğrencilerin şehre memnuniyetlerini belirleyen 11 faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Belirlenen bu faktörlerden güvenlik, yeşil alanlar ve öğrenci-halk iletişimi üniversite öğrencilerinin şehre bağlılıklarını en fazla etkileyen özellikler olduğu ortaya çıkmıştır.


Keywords


Şehirden memnuniyet, şehre bağlılık, Üniversite öğrencisi, Açıklayıcı faktör analizi, çoklu regresyon analizi

Author: Hüseyin GÜRBÜZ - - Erkan ARI - Veysel YILMAZ
Number of pages: 175-184
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4199
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.