ISSN:2149-0821

İMAM HATİP LİSELERİNDEKİ DİNİ MUSİKİ EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN ÖZ SAYGISINA OLAN ETKİSİ


Araştırmanın amacı; “İmam hatip liselerindeki dini musiki eğitiminin öğrencilerin öz saygısına olumlu bir etkisi var mıdır?” sorusunun cevabını aramaktır. Bu amaç doğrultusunda valilikten gerekli izinler alınarak dini musiki alanından yetenek sınavı ile öğrenci alımı yapabilen ve bu özelliği ile alanında tek lise olan İstanbul Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesinde 9. ve 10. sınıflarda eğitim gören toplamda 81 öğrenci üzerinde çalışma gerçekleştirilmiştir. İlk etapta müzik ve dini müzik eğitiminin ülkemiz eğitim sisteminde ne kadar yer kapladığı, öz (benlik) saygının ne olduğu, yüksek veya düşük olmasının insan davranışları bağlamında ne ifade ettiği ve müzik ile öz (benlik) saygı arasındaki ilişki belirtilmeye çalışılmıştır. Daha sonra okulda verilen eğitimin tam manası ile ortaya koyulabilmesi amacı ile öğrenciler ile derslere girilmiş ve öğretmenler ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Verilen eğitim ortaya koyulduktan sonra dini musiki dersi alan 40 öğrenci ile almayan 41 öğrenciye demografik bilgi formu ile birlikte Rosenberg Benlik Saygısı ölçeği uygulanarak öz (benlik) saygıları karşılaştırılmıştır. Bununla beraber öğrencilerin öz (benlik) saygılarına yaş, aile gelir düzeyi, anne ve babanın eğitim durumu, ailenin en sık dinlenen müzik türü ve doğum sırası faktörlerinin etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda dini musiki eğitiminin öz (benlik) saygıya olumlu bir etkisinin olmadığı anlaşılmış olup yaş, aile gelir düzeyi, anne ve babanın eğitim durumu, ailenin en sık dinlenen müzik türü ve doğum sırası faktörlerinin öz (benlik) saygıya etkisinin olmadığı anlaşılmıştır.


Keywords


Dini Müzik, İmam Hatip Lisesi, Öz (Benlik) Saygısı, AGSL

Author: Lokman ÖZTÜRK - - Safa YEPREM
Number of pages: 380-405
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4203
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.