ISSN:2149-0821

MEKSİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ BAŞKANLIK SİSTEMİ


Çalışmamızda, Başkanlık sisteminin anayasa ve pratikteki işleyişinde Latin Amerika ülkelerine bakılmış ve örnek olarak Meksika Birleşik Devletleri Başkanlık Sistemi’yle karşılaştırması yapılmıştır. 1917 tarihli Meksika Anayasası incelenerek, yürütmenin teorik açıdan Amerika’dan farklı yönleri tespit edilmiştir. Başkanlık sisteminin ülkeler arasında farklılık göstermesi, onların tarihsel, siyasi, hukuki ve demokratik değerlerinden kaynaklanmaktadır.


Keywords


Başkanlık Sistemi, Meksika Anayasası, Siyasal Sistem, Hükümet sistemi, Başkan, Yürütme Erki

Author: Eylem ÇAKMAZ
Number of pages: 253-273
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4214
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.