ISSN:2149-0821

ELMALILI’DA MANEVİYAT


Maneviyat konusu, insanlık tarihinde ilgi toplamış, güncelliğini sürekli koruyan bir kavram olmuştur. Genel olarak maneviyatın, insan ihtiyaçlarında önemli bir yer edindiği kabul görmüştür. Bu makalede Elmalılı Hamdi Yazır’ın, insanın manevî yönünün eksikliğine yönelik olarak gördüğü problemleri ve çözümleri incelenmeye çalışılmıştır. Elmalılı’yı anlamak için yaşadığı döneminin olaylarından ayrı düşünmemek gerekir. Bu yüzden öncelikle bir kısmını ele aldığımız bu çözümlerinin ve tespitlerinin oluşumunda katkısı olan etmenlere yer verilmiştir. Daha sonra maneviyatı iyi anlayabilmek için bazı kavramlarla ilişkisine değinilmiştir. Sonuç olarak Elmalılı’nın maneviyat ile ilgili yorumlarının, çağımızın bakış açısıyla ne ölçüde uyumlu olduğu ortaya konmaya çalışılmıştır.


Keywords


Elmalılı, maneviyat, kalp, ruh, vicdan

Author: Dilek UÇAR
Number of pages: 409-427
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4220
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.