ISSN:2149-0821

KEHF SÛRESİ’NİN İLK SEKİZ ÂYETİNİN SÛRENİN DİĞER BÖLÜMLERİYLE MÜNÂSEBETİ


Kur’ân’ın âyetleri ve sûreleri arasındaki irtibâtın ve âhengin ortaya çıkarılması âyetlerin sağlıklı bir şekilde anlaşılması bakımından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Kur’ân’da peşpeşe anlatılan olaylar dikkatlice incelenmediğinde, okuyucuların zihninde bu zikredilen olaylar arasında bir irtibât olmadığı hissi uyanabilmektedir. Ancak dikkatlice incelendiği zaman bu olaylar ve verilmek istenen mesajlar arasında mükkemmel bir uyum ve âhenk olduğu görülmektedir. Bu çalışmada da Kehf Sûresi münâsebet açısından incelenecektir. Ancak tüm sûredeki âyetlerin birbirleriyle münâsebeti bu çalışmanın sınırlarını aşacağı için sadece ilk sekiz âyetin sûredeki diğer pasajlarla münâsebeti üzerinde durulacaktır.


Keywords


Kehf Sûresi, tenâsüb, insicâm, âhenk, bütünlük.

Author: Habip GÜL
Number of pages: 221-237
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4224
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.