ISSN:2149-0821

PRESENTEEİSM (İŞTE VAR OLAMAMA) VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ


Bu araştırma, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda görev yapan öğretmenlerin presenteeism (işte var olamama) ve örgütsel özdeşleşme düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evreni Ordu ili Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerindeki resmi ve özel ilkokul ve ortaokullardan oluşmaktadır. Araştırma evreninin belirlenmesinde Ordu ilinde faaliyet gösteren özel okulların bu üç ilçede bulunuyor olması etkili olmuştur. Araştırmanın örneklemi küme örnekleme ve basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenen, 9 resmi ve 6 özel ilkokul ile 9 resmi ve 6 özel ortaokulda görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı araştırmada veriler, "Presenteeism (işte var olamama) Ölçeği" ve "Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği" kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin presenteeism düzeyleri ile örgütsel özdeşleme düzeyleri arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.


Keywords


Presenteeism, örgütsel özdeşleşme, öğretmen, okul

Author: Erdal MERİÇ - - Didem ÖZTÜRK ÇİFTCİ - Ayşe MERİÇ
Number of pages: 303-320
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4227
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.