ISSN:2149-0821

KAZAK EDEBİYATININ KURUCULARINDAN ABAY KUNANBAYEV’İN KARA SÖZDER (SÖZLER) ADLI ESERİ VE BU ESERDE ELE ALINAN TEMALAR


Bu makalede, 19. Yüzyılda yaşamış olan Kazakların büyük şairi ve Kazak Edebiyatı’nın da kurucuları arasında gösterilen Abay’ın “Kara Sözler” adlı eseri ve bu eserinde geçen insan teması üzerinde durulmaktadır. “Kara Sözler” adlı eser Abay’ın en tanınmış eseridir. Abay, Kazak Halkı’nın, bilgi, medeniyet ve kültür seviyesini daha ileriye götürebilmek için çok çaba göstermiş bir aydındır. Abay için hayattaki en önemli konu insan ve insanın en güzel şekilde yetiştirilmesi meselesidir. Bu sebeple Abay’ın eserlerinin temel konusu da insandır. Abay, insan konusunu “Kara Sözler” adlı eserinde daha kapsamlı bir sekilde ele almıştır. Abay’ın amacı ve hayali geçmişte ve kendi döneminde çok sıkıntılar çekmiş olan Kazak Halkı’na bir medeniyet sıçraması yaşatmaktır. Abay’a göre böyle büyük bir amacın veya hayalin gerçekleşebilmesi için insanların en güzel şekilde yetiştirilmesi ve eğitilmesi şarttır.


Keywords


Abay Kunanbayev, Kazak, Kara Sözler, İnsan.

Author: AHMET YILDIZTAŞ - - Ayşe DİNÇ
Number of pages: 361-368
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4236
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.