ISSN:2149-0821

D. SHOSTAKOVICH 24 PRELÜD-FÜG OP. 87 ESERİ’NİN İCRA VE YORUMLAMA AÇISINDAN PRELÜD VE FÜG LA MİNÖR, PRELÜD VE FÜG Mİ MİNÖR ÜZERİNE METODİK ANALİZ


Rus modern müzik bestecilerinden D. Shostakovich’in 24 Prelüd-Füg eserinin öz değerleri ile icra edilmesi için, bilimsel, duygusal içeriğini tam yansıtmak anlamında müzisyenin sezgileri önemli fakat yeterli olmamaktadır. Bu bağlamda D. Shostakovich’in 24 Prelüd-Füg eserinden La minör ve Mi minör Prelüd-Füg eserinin dikkatle incelenmesi, içeriğinde olan özel ifade araçlarının deşifre edilmesi ve bir eserin en doğru ve kesin yorumlarla icrası olmazsa olmazlarındandır. Shostakovich’in eseri parlak, klasik gelenekte yazılan ama son derece olağandışı güç anlatım içerdiğinden icracılar için büyük önem taşımaktadır. Kullanılan temaların kurgu ve melodi kökenleri, polifonik usullerin değişkenliği açıklanarak örnekler üzerinde gösterilmiştir. Usta öğreticilerin genç icracılara Shostakovich yaratıcılığını, stil ve yorumlama tekniğini, usul özelliklerini aktarma konusunda, La minör Prelüd-Füg ve Mi minör Prelüd-Füg üzerinden analizler yapılmıştır. Prelüd-füglerin arasında bulunan derin ilişkinin önemi vurgulanmıştır. Shostakovich prelüd-füglerinin zengin yorum karekterleri ele alınarak legatolar ve pedal kullanımları örneklerle açıklanmıştır. Müziğin zarif, duygusal ve şiirsel özellikleri belirtilmiştir. Makalede küçük bağlar, uzun legatoların önemi vurgulanarak prelüd-füglerin tempo dinamikleri hakkında bilgi verilmiştir. Shostakovich polifoni kuralları ve yorumlama biçimleri açıklanarak piyaniste icra kolaylıkları sunulmuştur. Ülkemizde müzik literatüründe bu konu ile ilgili yayınlanmış bilimsel nitelikli kaynak sayısı oldukça kısıtlıdır. Çalışma, Modern Rus Müziği ve D. Shostakovich’in 24 Prelüd-Füg eserinin zorlu ve karmaşık yapısını açıklayan, icracıya kolay piyano tekniklerini gösteren, eserdeki felsefik ve duygusal yapıyı anlamalarına yardımcı olacak bir çalışmadır.


Keywords


D.Shostakovich, Prelüt, Füg, piyano icracılığı

Author: Deniz SEVER
Number of pages: 204-220
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4258
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.