ISSN:2149-0821

DOĞAL AFET YA DA SİLAHLI ÇATIŞMA GİBİ ACİL DURUMLARDA EĞİTİM HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA KULLANILAN MÜDAHALE YAKLAŞIMLARI


Bu çalışma, doğal ve insan kaynaklı afetlerde ve diğer acil durumlarda eğitim hizmetlerinin sunulmasının neden önemli olduğunu ve bu hizmetlerin sunumunda kullanılan müdahale yaklaşımlarını incelemektedir. Ayrıca, öğrenme ortamlarının güvenliğinin sağlanmasıyla beraber öğrencilerin hem fiziki hem de psikolojik güvenliklerinin temin edilmesi, öğrencilerin zihinlerinde bir devamlılık hissi uyandırması ve afetlerle başa çıkabilmek için gerekli temel becerilerin öğretilerek afet sonrası dönemlerde yayılabilecek bir takım hastalıkların önlenmesi ve çocukların hayatta kalabilmeleri açısından afet durumlarında, etkilenen toplulukların eğitim hizmetlerine erişimlerinin önemi vurgulanmaktadır. Bu durumlarda, farklı metotları bünyesinde barındıran “insani yardım yaklaşımları” ve eğitimin dönüştürücü etkisini ön plana çıkarmayı hedefleyen “gelişimsel yaklaşımlar” afet durumlarının nitelikleri de göz önünde bulundurularak eğitim hizmetlerinin sağlanmasında uygulayıcı devletler ve örgütler tarafından tercih edilmektedir.


Keywords


Afet, acil durumlarda eğitim, müdahale yaklaşımları

Author: Gültekin GÖÇMEN - - Münevver ÇETİN
Number of pages: 147-163
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4259
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.