SOSYOLOJİK GÖRÜŞLERİNE GÖRE BAYKAN SEZER’İN AYDIN VE ENTELEKTÜEL YÖNLERİ
ACCORDING TO SOCIOLOGICAL VIEWS SIDE OF LUMINARY AND INTELLECTUAL OF BAYKAN SEZER

Author : Abdullah SARGUT
Number of pages : 454-463

Summary

Bu çalışmada, Baykan Sezer’in genel sosyolojik duruşuyla beraber, yöntem, “doğu-batı ve az gelişmişlik sorunu” konularındaki görüşleri ile “Türk toplumu ve sosyolojisine ait problemlere” yönelik çözüm önerileri esas alınarak, muhtelif sosyal bilimcinin “aydın ve entelektüel” tanım ve açıklamalarına göre konumu belirlenmeye çalışılacaktır.

Keywords

Aydın, Entelektüel, Az Gelişmişlik

Read:

Download: