ISSN:2149-0821

AGANTA BURİNA BURİNATA ROMANINDA MEKÂNIN İŞLEVİ: DENİZ VE COĞRAFYA


Halikarnas Balıkçısı, Cumhuriyet Dönemi’nin önemli romancılarındadır. İşlediği konular ve karakterler itibariyle Türk romanında bir yenilik arz etmektedir. Tanzimat Dönemi romancılarından Ahmet Mithat Efendi’de gördüğümüz deniz temini ve denizcileri, Halikarnas Balıkçısı’nda daha romantik bir anlatımla ve daha işlevsel bir özellikte görürüz. Coğrafyayı, karakterleri betimlemede etkili bir şekilde kullanır. Kimi zaman da coğrafya, karşımıza bir karakter hüviyetinde çıkar. O bir Akdeniz edebiyatı oluşturmuş, roman ve hikâyelerinin odak noktasını Akdeniz coğrafyası ve Akdeniz insanı teşkil etmiştir. Yazarın deniz sevdası, kurgusal metinlerindeki karakterlere de sirayet etmiş ve karakterler de bu sevdayı yaşamışlardır. Biz bu çalışmada, Aganta Burina Burinata romanındaki mekânları, coğrafyayı, yaşanılan coğrafyanın insanlar üzerinde yarattığı etkileri inceledik.


Keywords


Halikarnas Balıkçısı, mekân, deniz, coğrafya, insan.

Author: Volkan YAYLA
Number of pages: 556-562
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4290
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.