ISSN:2149-0821

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE İLİŞKİN YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ


Kaynaştırma eğitimine ilişkin öğretmenler özel eğitime ihtiyacı olan bireyi tanılama, kaynaştırma uygulamasına dâhil etme ilkelerini, bireyin eğitiminde kullanılacak kaynaştırma araç gereç, yöntem ve tekniklerini bilmeli ve kullanmalıdır. Tarama modeli kullanılarak yürütülen bu araştırmanın temel amacı, sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimi yeterliklerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma 2017-2018 eğitim öğretim yılında Ordu ili Gölköy ilçesinde görev yapan sınıf öğretmenleri ile yürütülmüştür. Elde edilen verilere göre sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin yeterlik düzeylerinin, cinsiyet, yaş, mesleki deneyim, mezuniyet, okutulan sınıf düzeyi ve mevcudu, kaynaştırma eğitimi (kurs, seminer, vb.) alma durumu ve kaynaştırma öğrencisine sahip olma durumuna göre farklılıkları SPSS programı ile t- testi ve tek yönlü varyans analizi ANOVA kullanılarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin yeterlik düzeylerinin iyi olduğu; cinsiyet, mesleki deneyim, mezuniyet, sınıf mevcudu ve düzeyi, kaynaştırma eğitimi (kurs, seminer, vb.) alma durumu ve kaynaştırma öğrencisine sahip olma durumuna göre anlamlı fark bulunmazken yaş faktörüne göre anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


Keywords


Sınıf Öğretmeni, Kaynaştırma Eğitimi, Kaynaştırma Eğitimi Yeterliği

Author: Abdullah BEHRİZ - - Merve KAYA
Number of pages: 422-440
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4293
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.