ISSN:2149-0821

18. YÜZYIL SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞİMLERİN TEKSTİL VE MODAYA ETKİSİ


On sekizinci yüzyılda Avrupa, yeni ideallerin ve buluşların etkisiyle yeni bir sosyal ve ekonomik dönemi başlatan dinamik değişimlere sahne olmuştur. Bu dinamizm, sanat başta olmak üzere tekstil ve giysi tasarımlarında kendini göstermiş, yeni bir sosyal sınıf olarak ortaya çıkan burjuvanın kendi modasını yaratmasına sebep olmuştur. Burjuva sınıfının ekonomik olarak güçlenmesi ile aristokrat sınıfa benzeme isteği ve dokuma teknolojisindeki gelişmeler yüzyılın son çeyreğine kadar tekstil ürünlerinde üç boyut etkili büyük desenler ve parlak renklerin kullanmasına neden olmuştur. 1780’lerden sonra ise neoklasizmin etkisiyle desenler küçülüp çizgisel formlara dönüşerek çiçek desenleri ortadan kalkmış, renkler de sadeleşerek pastel tonlara dönüşmüştür. Uzun metraj baskılı kumaşların üretimi sayesinde ise ucuz ve halkın her kesiminin erişebileceği bir tekstil pazarı oluşmuştur. Kadın giysi tercihlerine bu dönem burjuva zevkleri damgasını vurmuş, giysi silüetleri küçülmüş, kısa ceketler moda olurken tek parça giysiler de terkedilmeye başlamıştır. Diğer yandan manto tarzı giysiler jüponların görüneceği şekilde değişirken, sırtı torbalı elbiseler yeni bir giysi formu olarak 18. yüzyılda popüler olmuştur. Bu çalışmada 18. yüzyılda Avrupa gerçekleşen sosyal ve ekonomik değişimler üzerinden modanın toplumsal bir ifade biçimi olarak değişimlerdeki rolünün ortaya konması amaçlanmıştır.


Keywords


Tekstil, Moda, Tasarım, Sanat, Burjuva

Author: Duygu ERKAN
Number of pages: 216-228
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4296
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.