ISSN:2149-0821

FOLKLORİK BİR DEĞER OLAN HALK HEKİMLİĞİNİN KAYNAKLARINA GÖRE TÜRKİYE’DEKİ BAZI İCRA ŞEKİLLERİ


Halk hekimliği, geçmişi çok eskilere dayanan geleneksel tıp olarak adlandırılabilir. Halk hekimliği, deneyimler ve tecrübeler neticesinde öğrenilen ve icra edilebilen bir hekimliktir. Halk hekimliğinin, modern tıbbın gelişmediği dönemlerde, toplumun ihtiyaçlarına önemli ölçüde cevap verdiği söylenebilir. Halk hekimliği, toplumunun inançlarından, geleneğinden ve deneyimlerinden beslendiği için kültürün bir ürünü / yansıması olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla her geçen gün gelişme ve yayılma ortamı bulmuş ve kültürel bir unsur olarak günümüze kadar gelmiştir. Bitki çeşidi ve zenginliği bakımından önemli bir coğrafyada yer alan Türkiye, halk hekimliğinin, önemli bir kolu veya yardımcısı olan aktarlığın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Halk hekimliği, aktarların tecrübesinden ve bilgisinden faydalanmış ve icrasını sağlamaya çalışmıştır. Halk hekimliğinin icra şekillerinin farklılık gösterdiği söylenebilir. Bu icra şekilleri arasında; “el alma, ocaklı, okuyuculuk / rukyecilik” gibi icra şekilleri vardır. Halk hekimliği icra şekilleri kaynaklarına ayrılarak ele alınmaya çalışılmıştır. Kültürel bir yönü olan halk hekimliği, günümüzde modern tıbba alternatif hekimlik olarak görülebilir.


Keywords


Halk hekimliği, aktarlık, rukye, folklor

Author: Abdulhamit TOPRAK
Number of pages: 398-408
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4305
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.