İLK SİVİL HASTANELER, KÜLTÜRÜ VE YANSIMALARI
THE FIRST CIVILIAN HOSPITALS, THEIR CULTURE AND REFLECTIONS

Author : Elif ÖZGEN
Number of pages : 507-513

Abstract

Osmanlı İmparatorluğu ve Erken Cumhuriyet Dönemi’nde ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte hastaneler yeni bir anlayışla yapılaşmaya başlamıştır. Dönem içerisinde gerçekleşen; savaş ve salgın hastalıklar, hastanelerin yer ve biçimlerini etkilemektedir. Ancak içinde bulunulan dönem gereği; maddi zorluklar ve personel yetersizliği (hatta noksanlığı) gibi sebepler, hastanelerin kurulmalarını güçleştirmiştir. Yetersizliklerin aksine milli bir beraberlik mücadelesine katkı sağlayacak biçimde varoluş mücadelesi verilmiştir. Bu durum hastane kültürünün; dayanışma ve çok kültürlülükle birleşmesine katkı sağlamıştır. Çalışma, Türkiye coğrafyasında bulunan ilk sivil hastanelerin; toplumsal, sosyal ve iyileştirici etkileri ile günümüz hastanelerine yansımaları üzerine bir inceleme olarak ele almaktadır. Tarihsel süreçte hastanelerin duyarlılıkları ve mekânsal oluşumları merkezinde; özellikle Ankara’ da bulunan modern hastane yansımaları ile değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, geçmişin izinde modern sağlık ihtiyaçlarının kültürel varlık veya noksanlıklarının tartışılması hedeflenmiştir. Bu yolla geleceğin hastanelerine toplumsal anlamda katkıda bulunulması öngörülmüştür.

Keywords

Sivil Hastane, Erken Cumhuriyet Dönemi Hastaneleri, Sağlık Yapıları.

Read:448

Download: 135

Atıf Bulunamadı