TÜRKİYE PERSPEKTİFİNDEN SİYASET BİLİMİNİN ÖĞRETİLME BİÇİMLERİ
HOW POLITICAL SCIENCE IS CURRENTLY TAUGHT: FROM A TURKİSH PERSPECTIVE

Author : Erdal FIRAT
Number of pages : 1-39

Abstract

Siyaset biliminin varlığı Antik Yunan dönemine kadar uzanmasına karşın, son yarım yüzyıla kadar siyaset bilimi genelde bir devlet bilimi olarak anlaşılıyor ve hukuk, iktisat, sosyoloji gibi bilim dalları içerisinde inceleniyordu. Bu anlamda siyaset biliminin konusunu; devletin ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı, kaynağı, görevleri, çeşitleri, devlet içerisindeki kurum ve kuruluşlar gibi konular oluşturuyordu. Günümüzde ise siyaset biliminin esas konusunu siyasal iktidar oluşturmaktadır. Bu anlamda siyasal iktidarın ne olduğu, kaynağı, dayanağı, ele geçirilmesi, sınırlandırılması, devredilmesi, kullanılması, siyasal iktidarı etkileyen faktörler, siyasal partiler, egemenlik, değişik siyasal sistemler, siyaset bilimi içinde incelenmektedir. Bu çerçevede siyaset biliminin araştırma alanına siyasal partiler, seçimler, seçim sistemleri, devlet sistemleri, siyasal kurumlar ve örgütler, siyasal davranışlar, siyasal kültür, kamuoyu, baskı grupları ve bunların etkileri girmektedir (Öztekin, 1993: 16).

Keywords

siyaset, siyaset bilimi, politika, politika bilimi, eğitim, siyaset eğitimi, politika eğitimi, davranışsal devrim, siyasal gelişim

Read:780

Download: 347