ISSN:2149-0821

YOL AYDINLATMASINDA TASARRUF YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ


Yol aydınlatmasının en önemli etkisi kazaların oluşmasının önüne geçilebilmesidir. Ayrıca yayaların görme koşullarını iyileştirmekte; sürücülerin güvenli ve rahat yolculuk yapmalarını sağlamaktadır. Yol aydınlatmasında uluslararası standartlardaki fotometrik değerler sağlanırken aynı zamanda ekonomik olması istenmektedir. Ülkemizde 1970-2016 yılları arasında aydınlatma için harcanan enerji miktarı toplam enerji miktarının % 2,6’sını oluşturmaktadır. Tüketilen elektrik miktarının büyük bir kısmını oluşturan yol aydınlatmasından tasarruf sağlamak için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu çalışmada yol aydınlatmasında kullanılan ışık kaynaklarının incelenmesi yapılmış ve LED lambaların üstünlükleri vurgulanmıştır. Türkiye’de uygulanmaya başlanacak mevcut ışık kaynaklarının LED ışık kaynaklarına dönüştürülmesi projesinin enerji tasarrufuna etkisinden bahsedilmiştir. Ayrıca uygulanmakta olan akıllı yol aydınlatma sistemleri yapısından, farklılıklarından ve enerji tasarrufu yönünden kıyaslaması yapılmıştır. İncelenen bu yöntemlerin sürücülerin ve yayaların güvenliğinden ödün vermeksizin enerji tasarrufu ve ekonomik katkı sağlaması yönünden karşılaştırması yapılmıştır.


Keywords


Enerji verimliliği, yol aydınlatma, LED dönüşüm, akıllı yol aydınlatması

Author: Mehmet KAYAKUŞ
Number of pages: 264-272
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4400
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.