ISSN:2149-0821

MÜMİNÛN SURESİ BAĞLAMINDA İDEAL MÜMİN ÖZELLİKLERİ


Müminûn suresi, Kur’ân’ın ortaya koyduğu mümin vasıflarının muhtasarı mesabesindedir. Sûre, gerek muhteva gerekse nâzil olduğu dönem itibariyle inananların ahvaline ışık tutmaktadır. Mü’minûn sûresinin muhtevasını bir girişle üç bölüm halinde ele almak mümkündür. Sûrenin ilk âyetlerinde cennete gireceklerin vasıfları; namaz ve zekât ibadetlerini yerine getirmek, emanete riâyet etmek, faydasız söz ve davranışlardan sakınmak ve iffetlerini korumak diye ifade edilmiştir. Birinci bölümde, Hz. Nûh’tan başlamak üzere peygamberler tarihi boyunca devam eden hak-bâtıl mücadelesi anlatılmaktadır. Sûrenin ikinci bölümünde Hz. Peygamber döneminde mevcut inkârcılar konu edilmiştir. Üçüncü bölüm âhiret hayatına ayrılmış olup burada inkârcıların âhirette karşılaşacakları azap anlatılmaktadır. Bu makaleyle; fazileti hakkında pek çok rivayet bulunan müminûn suresinde ideal bir müminin sahip olması gereken hasletleri ele almak, “münâsebetü’l-Kur’ân” ilmi çerçevesinde sözkonusu hasletleri Kur’ân’ın diğer ayetleriyle irtibatlandırmak, üsve-i hasene olan Hz. Peygamber’in hayatından surede geçen özelliklerle ilgili kesitler sunmak, ele alınan özellikleri bugünün mümin hayatıyla mukayese etmek ve Kur’ân’ın ideal mümin tasavvurunu ortaya koyarken takip ettiği üslûbun irdelenmesi amaçlanmıştır.


Keywords


Müminûn Suresi, Özellik, Kur’ân, İdeal, Âyet.

Author: Murat ÖZOKUDAN - - Eyüp YAKA
Number of pages: 415-428
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4414
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.