ISSN:2149-0821

MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ BAĞLAMINDA ÇEVRE MUHASEBESİNİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (TMS) AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR ARAŞTIRMA


Gerek yasal zorunlulukla gerekse bilinçlenen tüketiciyle beraber işletmelerin çevreye verdikleri önem artmıştır. Çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerin temelinde sosyal sorumluluk bilinci de etkili olmaktadır. Günümüzde işletmeler faaliyetlerini yerine getirirken çevre ile ilgili birçok soruna neden olmaktadırlar. Bu sorunların artması muhasebe bilgi sistemlerinde çevre muhasebesinin önemini artırmaktadır. Ayrıca rekabet şartlarında öne geçebilmek için de çevre muhasebesi önem arz etmektedir. Yapılan çevresel yatırımların işletmelerin sunduğu finansal tablolarda ve dipnotlarda gösterilmesi gerekmektedir. Sunulan finansal tabloların doğruluğunun ve güvenilirliğinin herkes tarafından kabul görmesi önemlidir. Bu yüzden uluslararası standartlara uyum sağlanmıştır. Bu çalışmada çevre muhasebesi Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) açısından değerlendirilmiştir. Çalışmanın amacı Malatya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyette bulunan işletmelerin muhasebe bilgi sistemleri içerisinde çevreye verdikleri önemi inceleyip, çevresel muhasebelerini TMS / TFRS açısından değerlendirmektir. Malatya Organize Sanayi Bölgesi’nde aktif olarak faaliyette bulunan toplam 298 işletme bulunmaktadır. Faaliyet alanları ve çevresel etkileri düşünülerek bu işletmelerden 50 tanesine anket uygulaması yapılmış ve gerekli veriler elde edilmiştir.


Keywords


Muhasebe Bilgi Sistemi, Çevre Muhasebesi, TMS, TFRS.

Author: Mehtap Bulut DENİZ - - Yusuf Cahit ÇUKACI
Number of pages: 70-93
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4429
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.