ISSN:2149-0821

ALAIN BOSQUET ŞİİRİNDE AÇIMLAMANIN BİR YÖNTEM OLARAK KULLANIMI


Bu çalışmada, Alain Bosquet'nin Tanımsız şiiri, şiirin belirsizliği yönünden ele alınarak, yinelemeli söylemi bu bağlamda tartışmaya açılacaktır. Bu tartışmadan yola çıkarak, şiiri tanımlamada hastalıklı insan bedeninden nasıl yararlanıldığını göstermeye çalışacağız. Böylece, şiirin arka planındaki düşünce yapısını açımlamada, özel bir tasarımla biçimlendirilen tanımsızlığının farklılığına vurgu yapılacaktır.


Keywords


Söylem çözümlemesi, açımlama, belirtikleştirme, tanımlama, hastalıklı beden

Author: Yavuz KIZILÇİM
Number of pages: 18-28
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4489
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.