ISSN:2149-0821

KENDİLİK PSİKOLOJİSİ BAĞLAMINDA OPTİMAL TERAPİ


Bir problemi farklı sosyal durumlar olarak tanımlamak mümkündür. Bir problem, çeşitli kişiler arasındaki eylemler zincirinin bir parçası olan bir davranış tipi olarak tanımlanabilir. Tekrarlayan davranış dizisi terapinin odağıdır. Bir belirti, bir sosyal düzendeki bir davranış dizisinin belirginleştirilmesine dair bir etikettir. Depresyon ya da fobi gibi belirtilerin insanlar arasında bir anlaşma olarak ele alınması ve bundan dolayı ilişkilerde uyuma yönelik olduğunun düşünülmesi terapi alanında yeni bir düşünme biçimine neden olmaktadır. Bir belirtinin akıldışı olduğu ve geçmişten beri devam eden yanlış algılamalar üzerine temellendiğini varsaymak yerine, bir belirtinin mevcut sosyal duruma uyum sağlamanın bir yolu olduğu iddia edilmiştir. Mantıksal olarak bunu, eğer bir belirti değiştirilmeliyse, terapinin sosyal durumu değiştirmeye odaklanması gerektiği fikri izlemiştir. Optimal Terapi, olabileceğinin en iyisi olmak isteyen ve yaşamdan en iyisiyle keyif alan herkes içindir. Şayet yaşamınızı, düşüncenizi en iyileştirmek yoluyla, en iyi hale getirmek istiyorsanız, optimal düşünme yöntemlerini öğrenmek gereklidir. Birçok insan idealindeki ilişkiyi yaşamak ister ancak kötünün iyisi ile yetinmeye çalışır. İnsanların, bulunduğu ortamdan mutlu olması, ait olduğu grubu benimsemesi, daha iyi olmak için çalışma arzusu duyması ve bulunduğu koşullarda en iyisini gerçekleştirme güdüsü, her insanın temelde arzuladığı ve bunlar gerçekleşmediğinde ise mutlu ya da huzurlu olma kavramlarından uzaklaşabilir.


Keywords


Kendilik, Kendilik Psikolojisi, Problem Çözme, Optimal Terapi, Danışmanlık

Author: Yener ÖZEN
Number of pages: 52-66
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4498
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.