ISSN:2149-0821

PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SISTEMININ GELECEKTEKI SORUNLARI SADECE BIR FORMALITE MI? YOKSA MALI PERFORMANS İÇIN ÖNEMLI BIR DÖKÜMAN MI?


Hemen hemen bütün OECD ülkeleri mali çerçevelerine Performans Esaslı Bütçeleme (PEB) sistemini yerleştirmişlerdir. Bunun nedeni sadece Yeni Kamu Mali Yönetimi anlayışındna etkilenmeleri değil, aynı zamanda mali performanslarını da güçlendirmek içindir. Ülkeler, merkezi hükümet kuruluşları arasında eşit olarak uygulanan standart bir performans bütçeleme çerçevesine sahiptir. Bununla birlikte, ülkeler arasında bazı farklılıklar vardır ve PB'nin başarısını etkileyen ve başarılı olup olmama gibi zorluklarla ilgili hala tartışmalar vardır. Bu çalışmanın amacı, (1) PB, genel hedefler için sonuçlar ve fonlar arasındaki bağlantıyı ne kadar başarılı bir şekilde gerçekleştirmektedir? ve (2) PB'yi bir ülkede benimserken gelecekteki zorluklar nelerdir? sorunlarına cevap bulmaya çalışarak bu tartışmaya katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda, PB'nin mevcut durumunu ve gelecekteki zorluklarını belirlemek için literatür taraması ve tanımlayıcı analizler kullanılmıştır. Çalışmdaa kullanılan veriler 2016 yılında OECD Performans Bütçeleme Anketi'nden elde edilmiştir. Sonuç olarak, uygulayıcılar, performans değerlendirmelerine ayırmak için zaman eksikliği, personel, işletme fonları gibi karşı karşıya oldukları ülkeler için bazı zorlukların olduğunu düşünmektedirler.


Keywords


Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi, Performans bilgileri, OECD ülkeleri

Author: Fatih DEYNELİ
Number of pages: 70-80
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4502
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.