ISSN:2149-0821

YÜKSEKÖĞRETİMDE SERAMİK EĞİTİMİ KAPSAMINDA ELE ALINAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ VE GÖZLEM SONUÇLARI


Sanat eğitimi; duygularımızı, düşüncelerimizi, deneyimlerimizi yaratıcılık yoluyla ortaya koyduğumuz bir alandır. Ayrıca disiplinler arası bir yaklaşımı benimsemekte, bireye yeteneklerini ortaya koyabilmesinde yol gösterici olmaktadır. Günümüzde genel anlamda sanat eğitimi yalnızca güzel sanatlar ve eğitim fakültelerinin ilgili alanlarında değil farklı bölümlerden öğrenciler için önemli bir unsur teşkil etmektedir. Sanat eğitimi ile birlikte öğrenci yaratıcı düşünmeye teşvik edilmekte, estetik anlayışı gelişmekte ve eleştirel bakış açısı kazanması amaçlanmaktadır. Sanat Eğitimi içerisinde yer alan Seramik Eğitimi ise bugün birçok üniversitede ve fakültede seçmeli ve zorunlu ders olarak verilmektedir. Atölye disiplinini içinde barındıran seramik eğitimi, teorik anlamda ele alınan derslerin dışında farklı öğretim yöntemleri ve teknikleri ile ortaya konulmaktadır. Öğretim yöntem ve teknikleri öğretim elemanına göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu çalışma doğrultusunda özel bir üniversitede farklı bölümlerden öğrencilere seçmeli seramik atölye dersleri veren öğretim elemanının ele aldığı öğretim yöntemlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.


Keywords


Seramik, Seramik Eğitimi, Seramik Eğitimi ve Eğitsel Eleştiri, Eğitsel Eleştiri, Seramik Eğitiminde Kullanılan Öğretim Yöntemleri

Author: Didar Ezgi ÖZDAĞ
Number of pages: 437-451
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4548
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.