ISSN:2149-0821

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (AMASYA İLİ ÖRNEĞİ)


Ülkemizde zorunlu olarak 12 yıl eğitim uygulanmaktadır. Zorunlu eğitim süreçlerinde yer alan bireylerin tamamı uygulanan programları öğrenebilecek kapasitede değildir. Üstün yetenekli veya zihinsel gelişiminde yetersizlik bulunan öğrenciler için farklı uygulamalar yer almaktadır. Kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi, destek eğitim odası, özel alt sınıflar ve özel eğitim okul ve kurumları bunlara örnek olarak gösterilebilir. Kaynaştırma eğitimi, özel eğitim ihtiyacı olan çocuğun normal gelişim sürdüren akranları ile bir arada eğitim görme imkânı sağlar. Öğrenciye gelişim özelliklerine göre bireyselleştirilmiş eğitim programları uygulanır. Çalışma grubunu, Amasya il merkezinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bağımsız anaokulları ve temel eğitim kurumları bünyesindeki anasınıflarında çalışan ve sınıfında kaynaştırma eğitimine tabi olan öğrencisi bulunan ya da önceki yıllarda bu öğrencileri okutmuş olan 8 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler ve çıkarımlara göre okul öncesinde kaynaştırma eğitimi ile ilgili öneriler geliştirilmiştir.


Keywords


Kaynaştırma eğitimi, özel eğitim, okul öncesi eğitim

Author: Muhammet YILMAZ - - Murat KURT
Number of pages: 633-642
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4559
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.