ISSN:2149-0821

CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE HALK MÜZİĞİNİN DERLENMESİ, İCRASI VE EĞİTİMİ KONUSUNDA YER ALAN KURUM VE KURULUŞLAR


Çalışmada geçmişi çok eskilere dayanan, yıllarca usta çırak ilişkisiyle, meşk yoluyla ve düğün derneklerle kulaktan kulağa ve nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar ulaşan halk müziği mirasımızın kurumsallaşması araştırılmıştır. İlk olarak Dârü’l-Elhân’la birlikte ortaya çıkan kuramsallaşma çalışmaları Ankara Devlet Konservatuvarı, Halkevleri, Köy Enstitüleri, bazı dernek kuruluşlar ve radyonun yayın hayatına başlamasıyla birlikte hızla gelişmiştir. Ayrıca kurumsallaşma en önemli boyutlarından birisi olan Türk Müziği Devlet konservatuvarları, TRT, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Genel Müdürlüğü, Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı (HAGEM), Milli Folklor Araştırma Dairesi (MİFAD) gibi halk müziği araştırma birimlerinin çalışmaları incelenmiştir. Kültür Bakanlığının çeşitli illerde kurmuş olduğu Devlet Türk Halk Müziği Koroları halk müziğinin yaygınlaştırılması açısından önemlidir. Bunlara ek olarak bazı akademisyenler, sanatçılar ve gönüllülerin şahsi gayretleriyle halk müziği mirasının önemli bir bölümü derlenerek kayıt altına alınmıştır. Kayıt altına alınan, derlenen, notaları yazılan türkülerimizin icra yoluyla doğru bir şekilde temsil edilmesi ve yayılmasını sağlayan kurumların çalışmaları ortaya konulmuştur.


Keywords


Türk Halk Müziği Kurumları, derleme, TRT, Dârü’l-Elhân, Kültür Bakanlığı

Author: Mustafa DAĞDEVİREN - - M. Serkan ÇAKIR
Number of pages: 441-455
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4636
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.