ISSN:2149-0821

TOPLUMA YÖN VEREN BİR DİN ADAMI OLARAK KÜÇÜK AĞA


Milli Mücadele ve Cumhuriyet dönemi romanlarında din adamları her zaman eleştirilmiştir. Bu eleştirilerde din adamlarının Milli Mücadele’ye düşman olduklarına ve kişisel çıkarları için düşmanla işbirliği yaptıklarına dair ifadeler ön plana çıkmıştır. Çalışmamızda Tarık Buğra’nın Küçük Ağa romanı merkeze alınarak Milli Mücadele döneminde din adamlarının ne kadar sorumluluk aldıkları, Cumhuriyet’in kurulmasına nasıl katkı sağladıkları ortaya konarak eleştirilerin doğru olmadığı gösterilecektir. Ayrıca Küçük Ağa’nın Türk toplumu ve yeni kurulan devlet için önce kürsüden sonra silahla verdiği mücadelenin aşamaları da ele alınacaktır.


Keywords


Din adamı, Milli Mücadele, Küçük Ağa, Tarık Buğra, Ankara.

Author: Yasin BEYAZ
Number of pages: 193-202
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4744
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.