ISSN:2149-0821

KIRIKKALE KARAKEÇİLİ YÖRÜKLERİNİN SOSYAL ve İKTİSADİ YAPISI (XVII-XIX. YÜZYILLAR


Karakeçili kelimesi kara sıfatıyla keçi isminden meydana gelen bir isimdir. Tarihimizde bu gibi sıfat isimlerden meydana gelen yüzlerce Türkmen aşireti adı olduğu gibi, hayvan isimlerini niteleyen Akkoyunlu - Karakoyunlu gibi sıfat ve isimlerden devlet isimleri bile olmuştur. Karakeçili aşireti, Osmanlı Devleti’ni kuran “Kayı“ boyuna mensuptur. ”Kayı”, sağlam, metin, güçlü ve kuvvetli anlamlarına gelmektedir. Kayı boyu Oğuzların en büyük boyu olup, Boz oklara tabidir.. Karakeçililer Türkmen Yörük taifesindendir. Oğuz boylarından Kayı boyuna mensup bir topluluk olup Karakeçililerin Kayı boyuna mensup oldukları tarihi süreç içerisinde sıklıkla tescillenmiştir. Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında büyük rol oynayan Karakeçililer, XI. yüzyıldan beri varlıklarını hissettirmişlerdir. Öncelikle Keçilü cemaatleri, basta Karakeçililer olmak üzere, Sarı keçili, Teke Türkmenleri vb. gibi değişik adlarla Anadolu’nun birçok bölgesine dağılmışlardır. Doğudan Batıya bu şekilde yayılan aşiretin çeşitli kolları olan Urfa, Siverek ve Suruç Karakeçililerinin varlıkları XV. ve XVI. yüzyıllardan beri bilinmektedir. Günümüzde Kırıkkale Karakeçili ilçesi ismini aşiret isminden alan bir yerleşim birimidir. Karakeçili, Ankara'nın Bala ilçesine bağlı 16 köyü, toplam 7667 nüfusu ile 1957 yılında belediye teşkilatı kurularak Karakeçili kasabası olmuştur. 20.05.1990 tarih ve 36644 sayılı kanun gereği, Ankara ili Bala ilçesinden ayrılarak, Akkoşan ve Sulubük köyleri ile birlikte Kırıkkale iline bağlı ilçe statüsü verilmiştir.


Keywords


Kırıkkale, Karakeçili, Sosyal, İktisat.

Author: Kayhan ATİK
Number of pages: 320-330
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4995
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.