ISSN:2149-0821

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIM TUTUMLARI İLE YABANCILAŞMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ; İSTANBUL İLİ EYÜPSULTAN İLÇESİ ÖRNEĞİ


Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin sosyal medya kullanım tutumlarının yabancılaşmaya olan etkisini incelemektir. Araştırmanın örneklemi İstanbul ili Eyüpsultan ilçesinde bulunan toplam 5 ortaöğretim kurumunda öğrenim gören 9., 10. ve 11. sınıf 551 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, Sosyal Medya Tutum Ölçeği ve Dean Yabancılaşma Ölçeği kullanılmıştır. Analizler sonrasında, bağımsız değişkenlerin yabancılaşma puanı ile anlamlı ilişkiye sahip olduğu görülmüştür. Yabancılaşma eğilimlerinin, sosyal medyaya her girdiğinde harcadığı süre 5-10 dakika süre olan ile 31-60 arasında ve 121 dakika üzeri olan öğrenciler arasında ve her girdiğinde harcadığı süre 11-30 dakika arasında olan öğrenciler ile 121 dakika ve üzeri olan öğrencilerden anlamlı düzeyde farklılaştığı bulunmuştur. Gerçek ad ile takma ad kullanan öğrencilerin yabancılaşma düzeylerinin anlamlı farklılaşıp farklılaşmadıkları Ortalamalar arasında anlamlı farkın olduğu bulunmuştur.


Keywords


Lise Öğrencileri, Sosyal Medya Tutumları, Yabancılaşma

Author: Abdullah Rifat TÜRK - - Hüseyin KAZAN
Number of pages: 450-484
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4996
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.