ISSN:2149-0821

DİNİ DANIŞMA VE REHBERLİK BAĞLAMINDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLERLE BAŞA ÇIKMADA HZ HACER KISSASI ÜZERİNDEN BİR BİBLİYOTERAPİ UYGULAMASI (Manisa Örneği)


Bu makalede, Manisa’da Kur’an Kurslarına devam eden kadın kursiyerlerden, kendilerine Hz Hacer’in hayatının anlatıldığı yirmi kişi üzerinde niteliksel görüşme tekniğiyle yapılan araştırma sonuçları ele alınmıştır. Kadın kursiyerlerin kendi karşılaştıkları problemlerin çözümünde Hz Hacer’in hayatından neleri örnek alabilecekleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda kadın kursiyerlerin Hz Hacer’i; sabretmek, sürece odaklanıp ümidini yitirmemek ve azimli olmak, mücadele edilen sorunların mükâfatının olacağına inanmak, yalnız kalmanın ve sıkıntıların insanı olgunlaştırıp Allah’a yakınlaştıracağını düşünmek konularında örnek aldıkları gözlemlenmiştir.


Keywords


Din eğitimi, dini danışma ve rehberlik, Hz Hacer, bibliyoterapi, kadın

Author: Aişe AVCI İNCİ
Number of pages: 441-449
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5006
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.