ISSN:2149-0821

IŞLEM MALIYETLERI KURAMI: VARLIK ÖZGÜLLÜĞÜ DIKEY BÜTÜNLEŞMEYI ETKILER MI?


Bu çalışma, iki bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümü, işlem maliyetleri kuramını içermektedir. İşlem kavramı, işlem maliyetlerinin tarihi, işlem maliyetlerinde yaklaşımlar, işlem maliyetlerinin çerçevesi, işlem maliyetlerinin davranışsal varsayımları çalışmanın ilk bölümünde yer bulmaktadır. Bu anlamda, çalışmanın ilk bölümünün işlem maliyetleri kuramına ilişkin teorik bilgiler içerdiği söylenebilmektedir. Çalışmanın ikinci bölümü, işlem maliyetleri kuramını kritik boyutları yönüyle ele almaktadır. Bu bakış açısındaki temel araştırma sorusu, Whyte (1994)’ın görüşleri çerçevesinde ele alınmaktadır. İşlem maliyetlerinin kritik boyutları, varlık özgüllüğü, varlık tanımı, varlık özgüllüğü sınıflandırması, varlık özgüllüğü ve dikey bütünleşme ilişkisi konuları çalışmanın ikinci bölümünde yer almaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde kritik boyutlarıyla yer alan işlem maliyetleri kuramı, çalışmanın ilk bölümündeki işlem maliyetleri kuramının teorik arka planı ile ilişkilendirilmektedir. Bu bağlamda, çalışmanın ikinci bölümünde iki unsur arasındaki etkileşim değerlendirilmektedir. Whyte (1994)’ın görüşleri çerçevesinde, varlık özgüllüğü dikey bütünleşmeyi etkilemektedir.


Keywords


İşlem Maliyetleri Kuramı, Varlık Özgüllüğü, Dikey Bütünleşme

Author: Ekin AKDENİZ
Number of pages: 139-145
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5024
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.