ISSN:2149-0821

SİYASAL İLETİŞİMDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI: “24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİMLERİNDE ÖNCESİ VE SONRASI DÖNEMDE SİYASİ LİDERLERİN TWİTTER KULLANIMLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ’’


Küreselleşmenin teknoloji alanına etkisi ile beraber yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerin beraberinde getirmiş olduğu yeni iletişim ortamlarından olan sosyal medya kavramı, çift yönlü iletişime imkân vermesiyle, geleneksel medyadan farklı yeni bir medyanın oluşmasına zemin hazırlamıştır. İnsanların kısa süre içerisinde adapte oldukları ve hayatlarının bir parçası haline gelen sosyal medya platformları siyasi liderler açısından da kamuları ile iletişim kurmada önemli bir mecra haline gelmiştir. Hedef kitleleri etkileyerek, bilgilendirme, propaganda yapmak, karşıt görüşlere cevap vermek, duyuru ve açıklama yapmak, hafızalarda yer etmek gibi birçok amaç ile siyasi liderlerin sıkça kullandıkları bir araç haline gelmiştir. Bu çalışmanın konusu, siyasi liderlerin siyasal amaçlarına yönelik olarak en popüler sosyal medya platformlarından olan Twitter’ı nasıl ve hangi amaçlar doğrultusunda kullandıklarıdır. En yoğun olduğu zaman dilimi seçim öncesi ve seçim sonrası dönemler olduğundan, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı Seçimlerinde %10 barajını geçen siyasi liderlerin seçim öncesi (9 Haziran 2018) ile seçim sonrası (10 Temmuz 2018) dönemlerde siyasal amaçları doğrultusunda Twitter kullanımları asıl konuyu oluşturmaktadır. Seçim sonuçlarına göre barajı geçmiş olan Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener ve Selahattin Demirtaş’ın seçim öncesi ve sonrasında 15’er günlük süre zarfında resmi Twitter hesaplarının siyasal iletişim kapsamında toplam tweeti içerik analizi yöntemi ile incelenmiş ve çıkan sonuçlar karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.


Keywords


Siyasal İletişim, 24 Haziran Cumhurbaşkanı Seçimleri, Sosyal Medya, Twitter

Author: İrge ŞAHİN - - Özge ÜNAL
Number of pages: 547-568
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5052
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.