ISSN:2149-0821

TÜRKİYE SOLU: DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI


Bu çalışmamızda Türkiye Cumhuriyet'inin kuruluşundan itibaren Türkiye'de sol, sosyalist ve marksist ideolojilerin ülkeye girişleri, nasıl şekillendikleri, uğradıkları değişimler ele alınmıştır. Çalışmada Türkiye solunda yaşanan fikir ayrılıkları, ideolojik çatışmalar incelenmiştir. Bu çerçevede Türkiye solunun Kürt sorununa bakışı incelenmiş, Türkiye solunda geçmişten gelen birlikteliklerin sonlanmasının sebepleri ve sonuçları araştırılmıştır. Türk solu ve Kürt solunun 1970'lerdeki ayrışması da ele alınmış ve gelecekte neler yapılabileceği tartışılmıştır.


Keywords


sol, sosyalizm, marksizm, türk solu, kürt solu, türkiye solu, kürt sorunu

Author: Erdal FIRAT
Number of pages: 16-33
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.32517
Full text:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.