TÜRKİYE SOLU: DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI
TURKEY'S LEFT: YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW

Author : Erdal FIRAT
Number of pages : 16-33

Abstract

Bu çalışmamızda Türkiye Cumhuriyet'inin kuruluşundan itibaren Türkiye'de sol, sosyalist ve marksist ideolojilerin ülkeye girişleri, nasıl şekillendikleri, uğradıkları değişimler ele alınmıştır. Çalışmada Türkiye solunda yaşanan fikir ayrılıkları, ideolojik çatışmalar incelenmiştir. Bu çerçevede Türkiye solunun Kürt sorununa bakışı incelenmiş, Türkiye solunda geçmişten gelen birlikteliklerin sonlanmasının sebepleri ve sonuçları araştırılmıştır. Türk solu ve Kürt solunun 1970'lerdeki ayrışması da ele alınmış ve gelecekte neler yapılabileceği tartışılmıştır.

Keywords

sol, sosyalizm, marksizm, türk solu, kürt solu, türkiye solu, kürt sorunu

Read:1805

Download: 1064