ISSN:2149-0821

KONKORDATO İÇİN GEREKLİ BELGELER, SÜREÇ VE FİNANSAL VERİLER BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ


Genel ekonomik yaşam içerisinde faaliyet gösteren (gerçek ya da tüzel) kişiler bazen kendilerinden kaynaklanan bazen de genel ekonomik koşulların istenilmeyen şekilde oluşmasından dolayı finansal güçlük yaşayarak finansal sürdürülebilirlikleri tehlikeye girmektedir. Bu durum neredeyse her koşulda özellikle finansal yakın çevresinden başlayarak kişinin çevresine olumsuzluklar yaşatmaktadır. Yaşanan bu durum bir hastalığın oluşması, bir felaketin meydana gelmesi gibi durumlarla benzeşim göstermektedir. Yasa koyucu, ekonomik yaşamı düzenleme sorumluluğu ve yetkisinin doğal sonucu olarak finansal güçlük yaşayan birimi ve çevresini oluşabilecek olumsuzlukları çok kötü sonuçlar doğurmadan ve etki düzeyi artmadan telafi ederek kelebek etkisini önlemek amacıyla önlemler almak durumundadır. Ekonomi düzleminde yaşanan finansal kötü durumu ortadan kaldırabilmek ya da en alt düzeyde olumsuzlukla atlatabilmek için bir koruma oluşturulması konkordato hukukunun felsefesini oluşturmaktadır. Konkordatoya ilişkin yasal düzenleme yapılmadan önceki süreçte Türk Hukuk Sistemi içerisinde iflas erteleme uygulaması yer almakta iken, yasal düzenlemenin uygulanmasında yaşanan olumsuzluklar nedeniyle bu uygulamanın yerine İcra İflas Kanunu içerisinde yer alan konkordato hukuku düzenlemesi getirilmiştir.


Keywords


TÜRK HUKUK SİSTEMİ, KONKORDATO

Author: Yusuf Cahit ÇUKACI
Number of pages: 110-131
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5101
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.