ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞINDA SOSYAL ÖĞRENMENİN VE MODEL ALMANIN ROLÜ ÜZERİNE NİTEL BİR İNCELEME
A QUALITATIVE STUDY ON THE ROLE OF SOCIAL LEARNING AND MODEL RECEPTION IN INTERNET ADDICTION OF UNIVERSITY STUDENTS

Author : Aşkım HATUNOĞLU
Number of pages : 308-326

Abstract

İnternet bağımlılığı günümüz toplum yapısı içinde önemli ve yaygın bir bağımlılık türüdür. İnternet bağımlılığı her yaşta önemli bir sorundur ama bu durum ergenlik döneminde daha riskli bir tablo içerir. Ergenler internet bağımlılığını çeşitli nedenler yoluyla öğrenir ve geliştirirler. Bu öğrenme türlerinde biride sosyal öğrenme teorisi başlığı altında model alma davranışı yolu ile öğrenmedir. Bu araştırma üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığı geliştirme davranışında sosyal öğrenmenin rolü üzerindeki etkisini araştırmak için yapılmıştır. Araştırma 15 üniversite öğrencisiyle gerçekleştirilmiş nitel bir çalışmadır. Veri toplama aracı olarak görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Sonuçlar içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular şunlardır; İnternet sürecine girme genellikle ilköğretim döneminde başlamıştır ve ağırlıklı olarak lise döneminde de yoğunlaşarak devam etmiştir. Üniversite öğrencilerinin internete başlama ve bağımlılık geliştirme sürecinde en fazla arkadaşların etkili olduğu, arkadaş ortamında pekiştirildiği ve arkadaşların davranışlarının model alındığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Üniversite öğrencileri, internet bağımlılığı, Sosyal öğrenme, Model alma davranışı

Read:1209

Download: 692