ISSN:2149-0821
Giriş Yap Üye ol

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KULLANICI KATKISINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ


Türkiye’de sağlık hizmetlerinin finansmanın sağlanmasına dair birçok yöntem vardır. Bu yöntemlerden biri de cepten yapılan ödemeler kapsamındaki kullanıcı katkılarıdır. Kullanıcı katkıları hastaların sağlık hizmetinden yararlanabilmek için genel sağlık sigortası veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutardır. Bu uygulamaya yönelik hastaların genel değerlendirmeleri ve bilinç düzeyleri önemlilik göstermektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de mevcut maliyet paylaşımı uygulamalarına (Aile Hekimliği ile Devlet Hastanesi, Üniversite Hastanesi ve Özel hastane acil servislerinin kullanımı için sigorta dışında cepten yapılan ödemeler ve ilaç katkı payları) dair hastaların genel değerlendirilmelerini almak ve bireylerin hastalık türüne göre katkı paylarının ne kadarına katlanabileceğini ortaya çıkarmaktır Bu amaçla kolayda örnekleme yöntemiyle Isparta il merkezindeki 18 yaş ve üzeri bireyler olmak üzere toplam 501 kişiye ulaşılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak literatür taraması yapılarak ve uzman görüşü alınarak geliştirilen “Sağlık Hizmetleri Kullanımında Maliyet Paylaşımı Anketi” kullanılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Sağlık hizmeti finansmanı, maliyet iyileştirmesi, kullanıcı katkısı, katkı payı, katılım payı

Yazar: Kevser Sezer KORUCU - Aygen OKSAY
Sayfa Sayısı: 346-366
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5179
Tam Metin:
Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.