ISSN:2149-0821

BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ PERFORMANSININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ : (2015 – 2018)


Bankalar aracılık fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmeye çalışırken, ağırlıklı olarak mevduat ile kaynak sağlamakta ve aktifinde de ağırlıklı olarak kredi faaliyetleri yer almaktadır. Bu faaliyetler sonucu, mevduat ve diğer kaynaklar için faiz (gideri) ödemekte, kredilerden de faiz ve komisyon (geliri) elde etmektedirler. Kredilendirme sürecinde kredi, likidite, faiz ve kur riskine de maruz kalmakta ve kredi yönetim faaliyetleri de çeşitli oranlar ile takip ve analiz edilmektedir. Çalışmada bankaların kredi yönetim faaliyeti kredi, aktif, takipteki krediler, özel karşılıklar, genel karşılıklar, gelir ve kar ile ilişkili veri ve oranlar kullanılarak, Topsis yöntemi ile incelenmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Değerlendirmede mevduat, katılım ve kalkınma-yatırım bankacılığı sınıflandırılması kullanılmış ve değerlendirme dönemi olarak 2010-2018 ele alınmıştır. Banka gruplarının kredi yönetim performansı her bir yıl bazında değil, 2015-2018 dönemi için tespit edilmiştir.


Keywords


Banka, Kredi yönetimi, Topsis Yöntemi,

Author: Hüseyin SELİMLER - Süleyman KALE
Number of pages: 117-142
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.32585
Full text:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.