ÇOCUK EĞİTİMİNDE YARATICILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
FACTORS AFFECTING CREATIVITY IN CHILD EDUCATION

Author : Sevcan BAYRAK ÇELİK
Number of pages : 674-680

Abstract

Günümüz insanı sürekli değişimin ve rekabetin egemen olduğu bir dünyada yaşamını sürdürmek zorundadır. Bu tür ortamda yaşayan bireyin karşılaştığı sorunlara çözüm getirebilmesi, yaratıcı düşüncesinin geliştirilmesiyle mümkündür. İşte bireylere, bu tür düşünceyi küçük yaşlardan itibaren benimsettirmek için, eğitime okul öncesi dönemde başlatmakta yarar vardır. Yaratıcılık kendini ifade edebilmenin en özgür şeklidir. Çocuklar için de kendilerini özgür ve açık şekilde ifade etmekten daha tatmin edici ve mutluluk verici bir şey yoktur. Doğduğu andan itibaren bebeklerin sürekli olarak çevresini gözlediğini, dinlediğini, hissetmeye çalıştığını ve farklı denemeler yapar. Biraz büyüdüklerinde her yeni deneyim ve keşif onları daha da heyecanlandıracak ve mutlu edecektir. İşte doğuştan gelen bu beceriyi erken yaşlarda uygun yaklaşımlarla desteklemek ve geliştirmek, çocukların hayat boyu yaratıcılığında belirleyici olacaktır. Erken yaşlarda yaratıcılık sadece sanat aktiviteleri ile kısıtlı değildir. Yaratıcılık farklı zihinsel ve sosyal süreçleri kapsar, bu da yeni fikirlerin ve kavramların gelişmesini sağlar. Çocuklar da kendilerini ifade edebilecekleri materyaller kullanarak, hayali oyunlar oynayarak, problem çözerek ve yeni düşünceler üreterek yaratıcılıklarını geliştirirler. Çocukların yaratıcılıkların geliştirmek için, ebeveynlerin olduğu kadar, okul öncesi öğretmenlerin de çocuğun özgün fikirler üretmeleri için onları teşvik etmeleri gerekir.

Keywords

Yaratıcılık, Okul öncesi eğitiminde Yaratıcılığın Önemi

Read:1143

Download: 648