ISSN:2149-0821

DOMENICO SCARLATTI’NİN KLAVYE SONATLARINDA YABANCI SESLİ AKOR SINIFLANDIRMASI: K. 101-150


Domenico Scarlatti’nin klavye sonatlarında yoğun biçimde karşılaşılan yabancı sesli akorlar, bestecinin armonik dilini karakterize eden en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Bununla birlikte, literatürde bu tür yapıları odağına alan analitik bir çalışmaya rastlanmaması dikkat çekicidir. Bu çalışmada, bestecinin Kirkpatrick dizgesindeki K. 101 ila 150 arasındaki 50 sonat, yabancı sesli akor (YSA) temelinde analiz edilmiştir. Her bir YSA’nın formüle edilerek sınıflandırıldığı bu çalışmada; YSA’ların üç genel kategori altında toplanabileceği ve bestecinin, yabancı bir sesi, çoğunlukla dominant akoruna eklemlemeyi tercih ettiği sonuçlarına ulaşılmıştır.


Keywords


Domenico Scarlatti, klavye sonatları, K. 101-150, analiz, yabancı sesli akor

Author: Ece Merve YÜCEER - Türev BERKİ
Number of pages: 378-391
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.32589
Full text:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.