GELECEĞİN YARATICILIK VE İNOVASYON GELİŞTİRME EĞİTİM MODELİ ÜZERİNE BİR TASARI; BİR PİLOT PROJE ÖNERİSİ.
A DESIGN ON THE EDUCATIONAL MODEL OF CREATIVITY AND INNOVATION DEVELOPMENT OF THE FUTURE; A PILOT PROJECT PROPOSAL

Author : Halil AKDENİZ
Number of pages : 34-60

Abstract

Bugün biz, nasıl geçmişin Neanderthal ve Homo sapiens insanı değilsek, geleceğin insanı, onların bilimi ve sanatı da bugünden çok farklı olacaktır. Yapay zeka, robot teknolojisi ve Endüstri- 4.0 devrimiyle birlikte 21. yy’da üretim ve yaratım biçimleri de çok köklü değişikliklere uğrayacaktır. Artık günümüzde, evrimsel süreçte; insan zekası ile yapay zekanın birleşmesi sonucu evrimin ileri aşaması olarak düşünülen biyo-katastrofik yapıdan biyo-konstrüktif yapıya – insanlığın et ve makinadan oluşacak Sayborglar (Cyborg’lar) dünyasına geçiş planları yapılmaktadır. Artık araştırmalar IQ ve Duygusal Zekanın yanısıra yeni keşfedilen Görsel – Uzamsal Zeka (Visual-Spatial Intelligence, Spatial Intelligence) ile yaratıcılığın uzaysal düşünme yeteneği ve kapasitesi üzerinde durulmaktadır. Meslek hayatlarında keşif yapan, patent ve atıflı yayın sahibi yaratıcı kişilerin hep uzamsal zekaya sahip kişiler arasından çıktığı saptanmıştır. Bu çerçevede ele alınan pilot proje konseptiyle de ülkemizde geleceğin bilim ve sanat alanında yaratıcı seçkin kişilerin yetiştirilmesine yönelik bir eğitim modeli tasarımı düşünülmüştür. Öngörülen Pilot Projeyle aynı zamanda Türkiye’de Güzel Sanatlara doktora (DFA) düzeyinde akademik bir statü kazandırılması amaçlanmaktadır.

Keywords

sanat, bilim, uzamsal zeka, yaratıcılık, inovasyon

Read:2107

Download: 1262