ISSN:2149-0821

MELEK TAVUS’UN HALKI EZİDİLER’İN İNANCI


Senkretist (Bağdaştırmacı) bir din olarak görülen Ezidiliğin kelime kökeni, “Allah yolunda gidenlerin inancı” anlamına gelen “Ezidiyati”dir. Sabiilik, Zerdüştlük, Mithraizm, Maniheizm gibi eski inançların üzerine inşa edilen ve onların ardılı olduğu düşünülen bir topluluktur. Ezidiler, Melek Tavus’un seçilmiş halkı olduğunu kabul eder, bu yüzden Ezidiliğe girmek söz konusu değildir. Ezidi dini her ne kadar 12. yüzyılda yaşamış olan Şeyh Adi ile başlatılırsa da bu inancın kökeni daha da gerilere uzanmaktadır. Ezidiler evreni, melekleri ve Adem’i yaratan, fakat sonrasında pasif kalmayı tercih eden bir tanrı anlayışını benimsemiştir. Bununla beraber Ezidiler, tanrı tarafından kendisine dünyanın kontrolü verilen, itibarı yükseltilmiş ve tanrısal özelliklerle donatılmış Melek Tavus’a da iman ederek ibadetlerini ona yaparlar.


Keywords


Ezidi, Melek Tavus, İnanç, Güneş, Ritüel

Author: Laleş USLU AZARAK
Number of pages: 561-569
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.32592
Full text:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.