ISSN:2149-0821

İSTANBUL KARACAAHMET MEZARLIĞI'NDA YER ALAN ASMA-ÜZÜM TASVİRLİ MEZAR TAŞLARINDAN ÖRNEKLER


İstanbul Karacaahmet Mezarlığındaki asma- üzüm tasvirli mezar taşlarının tespit edilerek bunların hangi estetik değer yargılarıyla yapıldığı, kitabesi olan mezar taşlarından hangi yüzyıllara ait olduğunun tespiti hedeflenmiştir. Çalışmada Türk süsleme sanatında önemli bir bezeme unsuru olan asma üzüm motifi ele alınarak, Türk kültüründeki yeri değerlendirilmekte; söz konusu motifin form, köken ve ikonografik anlamı üzerinde durulmaktadır. Çalışmada İstanbul Karacaahmet Mezarlığındaki tarihi mezar taşlarının sayısının fazla olması nedeniyle bir grup mezar taşı içerisindeki asma-üzüm motifli mezar taşları değerlendirilmiştir. Karacaahmet Mezarlığı’ndaki mezar taşlarına baktığımızda çok sayıda bitkisel, geometrik ve nesnel motiflere ve mimari elemanlara yer verildiğine şahit oluyoruz. Bu motifler arasında en çok kullanılan ve dikkat çekici olanlardan birisi de asma-üzüm motifidir. Asma-üzüm motifi bazı örneklerde bir meyve kasesi içinde görülürken, bazı örneklerde bir selvi ile beraber görülmektedir. Bazı örneklerde farklı bitkisel motiflerle mezar taşının farklı bölümlerine işlenmiştir. Türk insanın geçmişini yansıtması ve bilgilendirmesi açısından Karacahmet mezar taşlarındaki asma-üzüm motifli mezar taşları önem arz etmektedir.


Keywords


Türk Sanatı, Osmanlı Mezar Taşları, süsleme

Author: Saliha BOZER BAYRAKTAR
Number of pages: 438-470
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.32594
Full text:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.