ISSN:2149-0821

RESİM-İŞ EĞİTİMİ PROGRAMLARINDA VERİLEN SEÇMELİ SERAMİK ATÖLYE DERSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Araştırmada seçmeli seramik atölye dersinin Resim-iş Eğitimi lisans programlarındaki yerini uzman görüşleri yönünde değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu amaçla sekiz açık uçlu soru görüşme için hazırlanmış, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yapılmıştır. Çalışma grubunu, Trakya Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültelerinin Resim-İş Eğitimi lisans programlarında seçmeli seramik atölye dersini veren öğretim elemanları oluşturmuştur. Bu makalede görüşme sorularından üçü üzerinde durulmuş, seramik dersini veren öğretim elemanlarının, Resim-iş Eğitimi lisans programlarında yer alan seçmeli seramik atölye dersinin programdaki gereklilik ve yeterliğine ilişkin görüşlerini incelemek amaçlanmıştır. Edinilen araştırma verileri betimsel analiz tekniğiyle değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda üç boyutlu seramik eğitiminin sanat eğitiminde öğrencinin görsel dil gelişimi için oldukça önemli olduğu ancak; çoğu Resim-iş Eğitimi lisans programında dersin verilemediği, verilen programlarda ise seramik kili uygulama tekniklerinin ders saatiyle kısıtlandığı, sınırlı sürede bitirilmesi gereken üç boyutlu çalışmaların öğrencide motivasyon sorunlarına neden olduğu, ders sürelerinin ivedi arttırılması gerektiği bulgulanmıştır.


Keywords


Seramik, atölye, resim-iş eğitimi, üç boyutlu tasarım.

Author: Nehir ÖZDEMİR - Reyhan YÜKSEL GEMALMAYAN
Number of pages: 612-620
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.32596
Full text:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.